Ritva Rajander-Juusti

Ritva Rajander-Juusti

Ritva Rajander-Juusti valmentaa ja kouluttaa ryhmiä sekä yrityksissä että monenlaisissa yhteisöissä. Valmennuksessa käytetään keskustelevaa ja työpajamaista otetta.

Ritvalla on monipuolinen kokemus suomalaisesta työelämästä sekä asiantuntijana että esimiehenä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä ovat viime vuosina olleet työelämän muutokset sekä muutosten vaikutukset työyhteisöjen ja työntekijöiden toimintaan ja hyvinvointiin.

Kaikki valmennukset suunnitellaan ja toteutetaan sisällöltään ja kestoltaan asiakkaan tarpeen mukaisina valmiita koulutuspaketteja räätälöiden.

Ritvan koulutusteemoja:

”Työ 2030” kuvaa työelämän menossa olevia ja tulevia muutossuuntia ja sitä, millaisilla valmiuksilla voisimme ne paremmin kohdata. Sisältö perustuu kahteen laajaan ennakointihankkeeseen, jossa olemme olleet mukana 2011-2012.

”Kestävä työura” valottaa sitä, kuinka pysyt toimintakuntoisena koko pitkän työurasi ajan. Miten voit itse vaikuttaa motivaatioosi, mistä löytyy työnilo ja millä eväillä jaksat? Tavoitteena on löytää mielekkyyttä tekemiseen, tasapainoa työn ja yksityiselämän välille ja selkeyttä ajankäyttöön.

”Työn ilo on yhteinen asia” haastaa osallistujan pohtimaan omaa rooliaan ja toimintatapaansa työpaikan hyvän yhteishengen ylläpitäjänä ja kehittäjänä

”Ei niitä nuoria ymmärrä ja mitä toi täti selittää – sukupolvien välinen yhteistyö työpaikoilla” auttaa ymmärtämään eri sukupolvien tapaa katsoa asioita sekä suhdetta työhön, vapaa-aikaan ja kuluttamiseen.

”Hitaammin pitemmälle” haastaa osallistujan ajattelemaan omaa ajankäyttöään ja sen muutostarpeita sekä valmentaa kohti kestävämpää työuraa

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous Ritvan koulutuksesta tai valmennuksesta

Tervetuloa Turpatalliin! - info@turpatalli.net - 044 026 2610 / 0400 669184